Emi Ferguson in motion.jpg

Emi Ferguson

I create, I perform, I move, I wonder, I empathize, I investigate, I yearn, I pursue, I forge, I fight, I reflect, I love, I strive, I work